Tiếng việt English
Webmail Hotline: 0911 54 1188

PHÒNG THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ THỰC HÀNH Y TẾ

PHÒNG THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ THỰC HÀNH Y TẾ

 

 

Bộ thực hành máy siêu âm y tế


 

 
Bộ thực hành máy chụp CT

 

 

Bộ thực hành hệ thống bơm khí động mạch chủ 


 

 

 

Bộ thực hành máy siêu âm và các ứng dụng


 

 

Bộ thực hành X-RAY


 

 

Thiết bị thí nghiệm ảnh hóa cộng hưởng từ (MRI)


 

 

Bộ thực hành mô phỏng hệ thống nha khoa 


 

 

Bộ thực hành thiết bị khám và làm răng di động


 

 

Bộ thực hành thiết bị chụp X-RAY nha khoa  


 
 

Bộ thực hành hệ thống mổ nội soi và màn hình hiển thị LCD


 
 

Bộ dụng cụ đồ nghề bảo trì và  sữa chữa máy MRI


 
 

Bộ dụng cụ đồ nghề bảo trì và sửa chữa thiết bị Y tế


 
 

Hình nhân mô phỏng bệnh lý thực tập siêu âm


 
 

Hình nhân thực tập siêu âm thời gian thực


 
 

Hình nhân thực tập giải phẫu


 
 

Hình nhân dùng trong nha khoa


 
 

Hình nhân thực tập chụp CT, X-Ray


 
 

Module phân tích huyết học


 
 

Máy phân tích sinh hóa


 
 

Module phân tích điện phân


 
 

Module phân tích nước tiểu


 
 

Máy chụp cắt lớp CT

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Hãng đại diện