Tiếng việt English
Webmail Hotline: 0911 54 1188

Phần mềm mô phỏng máy tính

Phần mềm mô phỏng máy tính

 
 
Phần mềm mô phỏng mạng và bảo mật
 • Thí nghiệm thuật toán mật mã
 • Thí nghiệm bảo mật Web, Email, giao tiếp,...
 • Thí nghiệm mô phỏng hack và theo dõi.
 
 
 
 
 
Phần mềm mô phỏng mạng nội bộ máy tính
 • Thí nghiệm các kiểu truyền dữ liệu
 • Thí nghiệm MAC
 • Thí nghiệm WLAN
 • Thí nghiệm kỹ thuật chuyển mạch
 • Thí nghiệm giao thức điều khiển truyền dẫn
 • Thí nghiệm bộ định thời TCP
 • Mô phỏng mạng được tạo ra
 • Phân mãnh dữ liệu
 

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Hãng đại diện