Tiếng việt English
Webmail Hotline: 0911 54 1188

Phòng thí nghiệm hệ thống làm lạnh

Phòng thí nghiệm hệ thống làm lạnh

 
 
Bộ thí nghiệm hệ thống làm lạnh kép
 • Thí nghiệm điều khiển hệ thống lạnh với 2 máy nén kết hợp
 • So sánh nhiệt độ có thể làm lạnh và sự tiêu hao với hệ thống làm lạnh bình thường
 • Nghiên cứu chu trình làm lạnh và đo các thông số của hệ thống làm lạnh
 
 
 
 
 
Bộ thí nghiệm biểu diễn chu trình làm lạnh
 • Thí nghiệm sự nén hơi trong làm lạnh
 • Thí nghiệm quan sát và thực hành quá trình chuyển đổi nhiệt độ trong chu trình làm lạnh
 • Phân tích, tính toán và vẽ đồ thị chu trình làm lạnh, chuyển đổi nhiệt, hiệu suất làm lạnh
 • Thí nghiệm đo lường nhiệt độ, áp suất, lưu lượng…
 
 
 
 
 
Lab thí nghiệm hệ thống làm lạnh
 • Thí nghiệm chu trình nén hơi trong làm lạnh với giàn bay hơi và giàn ngưng
 • Thí nghiệm đo các thông số của hệ thống
 • Mô hình các thiết bị giống với thực tế
 
 
 
 
 
Bộ thí nghiệm ống phun hơi trong hệ thống làm lạnh
 • Nghiên cứu ống phun hơi nhiệt, là một bộ phận trong máy nén, giúp biến đổi nguồn nhiệt thành dòng hơi nhiệt
 • Thí nghiệm mạch làm lạnh và mạch hơi nước được kết nối với bình ngưng và ống phun hơi
 • Quan sát và phân tích nguyên lý hoạt động của giàn ngưng và giàn bay hơi
 • Thí nghiệm đo lường thông số kỹ thuật của hệ thống
 

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Hãng đại diện